Vyřazení EGR či DPF

Začněme tím co vlastně EGR a DPF jsou a k čemu slouží.
 
Obojí zde máme kvůli vyšším a vyšším emisním normám  a ekologii. EGR nalezneme u téměř všech dieslových motorů od Euro 3 a DPF u motorů plnících Euro 5.
 
EGR (Exhaust Gas Recirculation) ventil je pneumaticky či elekektronicky ovládaný ventil, jenž slouží k přepouštění části výfukových plynů (až 10%) nazpět do sání motoru. EGR ventil snižuje emise oxidů dusíku, jež není schopen zlikvidovat katalyzátor. Tím že se smísí část výfukových plynů s nasávaným vzduchem, se sníží obsah kyslíku v nasávané směsy a dojde k poklesu spalovacích teplot a zároveň ke snížení emisí škodlivých plynů. Ventil je otevřený v závislosti na poloze plynového pedálu a otáčkách. Především na volnoběh a do cca. 50% výkonu je tento ventil pootevřen a tak se čistý vzduch mísí se spálenými plyny u vstupu do sání. Tím se znečišťuje menší množství čistého vzduchu.
 
Sice šetří životní prostředí, ale následkem přepouštění již spáleních plynů se sazemi a mastnotou se tvoří v sání masa, která ho postupně celé zanese. Pak se zmenšujě otvor k proudění vzduchu, zanášejí se klapky a čidla v sání a postupně vše odchází. Začíná to ztrátami výkonu v určitých otáčkách, škubáním, cukáním a končí většinou hláškou na palubním pc, porucha motoru. Mimo to se sám ventil zanáší a po cca 50 - 100 tis. km se musí buď čistit a pokud to nepomůže, musí se celý ventil vyměnit. Což je částka od 6 do 10 tis Kč.
 
Naše úprava spočívá v softwarovém vyřazení EGR, úpravy hodnot map a zaslepení podložkou u vstupu do EGR.
 
DPF či FAP (Diesel particulate filter), tedy filtr pevných částic je opět ekologiccké zařízení, co má za úkol snížit emise. Filtr pevných částic je umístěný ve výfukovém potrubí mezi motorem a tlumičem výfuku. Výfukové plyny procházejí tělem filtru jednostraně zateplenými kanálky s pórovitou keramickou stěnou, ve které jsou saze zachycovány. Po nějaké době se ovšem filtr zanese a je třeba ho vyčistit. Aby nedocházelo k zanesení filtru a následné nefunkčnosti fitru, jsou zachycené částečky spalovány a přeměňovány na oxid uhličitý neboli regenerace filtru - vypálení částic, které shoří na neškodné plyny.
 
Filtr způsobuje značnou prodlevu na reakci plynového pedálu. Když totiž přidáte výkon, spaliny co vletí do výfuku zaznamená první lambda sonda a ta přiškrtí klapku u sání, aby tam nešlo tak velké množství vzduchu a tím i paliva, čili snížilo emise. Navíc DPF filtr spaliny ve výfuku značně brzdí. To má za následek prodlevu ve výkonu a výkon se posouvá až za hranici 2500 otáček, kde následuje značný turboefekt, jak se klapka otevře a vůz akceleruje. Čili z již tak malého rozsahu otáček u dieselových motorů vám filtr ještě 1/4 ubere a musíte motor stále vytáčet. Filtr se také například při městském provozu značně zanáší a i jeho funkce automatické regenerace na zanesení nestačí. Poté se vůz dostává do servisu na tzv. umělé vypálení částic, kdy se automobil vytočí na cca. 4 tis otáček a po relativně dlouhou dobu v těchto otáčkách musí běžet, aby se filtr pročistil. Nemluvě o tom, že za to zaplatíte kolem 1 tis. Kč. Pokud se Vám toto stane na dovolené u moře, cestu zpět by Vám asi nikdo nezáviděl, motor totiž po ucpání filtru spadne do nouzového režimu, kdy běží na 50 - 60% výkonu a až do vypálení a softwarové odstranění chyby s tím nic neuděláte. Udávaná životnost filtru je navíc max. 150 tis. km, poté musíte koupit nový. Cena je kolem 40 tis Kč včetně kyseliny a práce.
 
Naše úprava spočívá v softwarovém vyřazení DPF, úprava mapy a místo fitru pevných částic, který Vám dáme zpět zabalený, dostanete novou přírubu (pouze průchozí trubice)
 
Vířivé klapky - pro podporu tvorby směsi uvnitř spalovacího prostoru jsou v sacím potrubí umístěny nastavitelné vířivé klapky. V závislosti na provozním režimu vytvářejí odpovídající vzduchový vír a působí na množství vzduchu. Tyto klapky sice podporují lepší spalování, které má hlavní účel opět snížit emise, nicméně problém nastává pokud se klapky a sací komora zanesou směsí mazu a sazí. K čemuž dojde leckdy už kolem 100tis km, díky výše zmíněnému EGR ventilu. Následné problémy vznikají zasekáváním klapek v různých polohách, až k vypadnutí táhla či spálení motorku, který je ovládá. Následkem toho vozy leckdy pocukávájí, jsou problémy se studenými starty, zhasínáním motoru či výkonové díry. Tyto klapky doporučujeme rovněž odstranit.
 
Umíme softwarově i hardwarově vyřadit jak EGR, tak filtry pevných částic FAP a DPF. Nejedná se o softwarové vyřazení částí, jako to dělá většina firem v ČR, pouze vypnutím, ale kompletní přestavění mapy na tuto funkci. Motory jsou totiž již stavěné na tyto součásti a tudíž i mapy s nimi počítají. Je tedy třeba upravit u EGR například i množství vzduchu atd. a u DPF nastavení lambda sond. Ke každému chipu bychom také doporučli i odstranění DPF či FAP, aby se brzo nezanesl a nevznikaly problémy. Samotné odstranění těchto částí je rovněž možné a nejenže sníží spotřebu, ale rovněž nepatrně zvýší výkon i zmiňované prodlevy na reakci plynu.
 
Naše úpravy jsou vyzkoušené i na emisních testech a u vozu s odstraněným DPF či EGR bez problému plní emisní normy.
 
Závěrem chci upozornit, dejte si pozor na amatérské kutily, co odstraňují EGR a hlavně DPF jednoduchými softwary staženými z internetu. DPF NEODSTRANÍ, pouze zablokují chyby které vyskakují na palubním počítači a v jednotce. Navíc po takovéto úpravě, je v jednotce zablokováno více než dalších cca 30 chybových hlášení a tím pádem na diagnostice kdekoliv v servisu nezjistí Vaši závadu, jednotka ji nevypíše. Chci také upozornit, že tyto úpravy na voze nejsou k použití na bežný silniční provoz, nýbrž pouze ke sportovnímu využití.